Czytaj więcej"/> Drukuj
Senat Stanów Zjednoczonych (ang. United States Senate) jest organem ustawodawczym, izbą wyższą amerykańskiego Kongresu czyli parlamentu. Każdy amerykański stan wybiera dwóch senatorów, jest więc ich obecnie 100. Kadencja senatora trwa 6 lat. Wybory do senatu odbywają się co dwa lata, tak więc w każdych wyborach wybierana jest jedna trzecia senatorów.
Skład senatu odzwierciedla fakt że USA jest federacją równouprawnionych stanów. Tak więc najmniejszy ludnościowo stan Wyoming (493 tys. mieszkańców) ma taką samą reprezentację jak największy stan Kalifornia (33,9 mln mieszkańców).
Pierwsze posiedzenie Senatu miało miejsce 4 marca 1789. Przed 1913 senatorzy byli mianowani przez parlamenty swojego stanu. 8 kwietnia 1913 weszła w życie 17-ta poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych która ustanowiła bezpośredne wybory do senatu.
W wyniku wyborów 2 listopada 2004 w Senacie zasiada obecnie:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 20:16:22