Czytaj więcej"/> Drukuj
Senat_(polski) -
Senat Rzeczypospolitej Polskiej jest organem ustawodawczym, izbą wyższą polskiego parlamentu. Składa on się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych na kadencję 4-letnią.

Organy senatu

Historia Senatu

Senat wywodzi się z Rady Królewskiej. W pierwszej Rzeczpospolitej, od schyłku XV wieku był izbą Sejmu polskiego, która pochodziła z nominacji królewskiej, a nie była wybierana. W drugiej Rzeczpospolitej, od roku 1922, senatorowie byli wybierani przez obywateli - w sumie pięć razy aż do wybuchu wojny w 1939 r.
Senat spełniał rolę izby uchwalającej projekty ustaw uchwalonych wcześniej przez izbę niższą - Izbę Poselską i później Sejm.
W PRL-u, po drugiej wojnie światowej, instytucja Senatu została zniesiona na podstawie wyników referendum, które zostało najprawdopodobniej sfałszowane. Przez ponad 50 lat Sejm był jedyną izbą polskiego parlamentu aż do wyborów, które odbyły się 4 czerwca 1989 r. Wybrano wówczas Senat I kadencji, głosowanie zakończyło się ogromnym sukcesem "Solidarności", udało jej się wprowadzić aż 99 przedstawicieli do izby wyższej. Senat powstał na bazie umów okrągłostołowych, ustalono, iż każde województwo wybierać będzie po 2 senatorów (oprócz warszawskiego i katowickiego, które wybierały po 3).
Po przywróceniu Senatu w 1989 roku, miejscem jego posiedzeń do maja 1991 roku była Sala Kolumnowa w Sejmie. Aktualnie posiedzenia odbywają się w Sali Obrad w budynku Senatu, mieszczącym się w kompleksie parlamentarnym tuż obok budynku Sejmu.

Marszałkowie Senatu III RP

I kadencja: Andrzej Stelmachowski
II kadencja: August Chełkowski
III kadencja: Adam Struzik
IV kadencja: Alicja Grześkowiak
V kadencja: Longin Pastusiak
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 20:29:11