Czytaj więcej"/> Drukuj
Sekta (od łac. secta - kierunek, droga, postępowanie, zasady, stronnictwo, nauka, od sequi - iść za kimś, postępować, towarzyszyć) - określenie grupy wyznawców, których poglądy religijne są przez tradycyjne Kościoły uznane za nieoficjalne i niezgodne z oficjalną, dominującą doktryną. Sekta jest wynikiem rozdziału Kościoła od państwa i problemów organizacji życia społeczno-politycznego.
W socjologii wyróżnia się następujące cechy właściwe sektom:

Określenie sekta (w ujęciu konwencjonalnym) używane jest również bez wydźwięku pejoratywnego dla określenia grup istniejących wewnątrz religii nie posiadających jednej organizacji kościelnej, np. sekty buddyjskie.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-21 07:10:53