Czytaj więcej"/> Drukuj
Sejmokracja to potoczne określenie ustroju Rzeczypospolitej Polskiej od uchwalenia Konstytucji marcowej w 1921 r. do przewrotu majowego w 1926 r.
Konstytucja marcowa, dając niezwykle duże uprawnienia parlamentowi, a zwłaszcza izbie niższej - Sejmowi (m.in. szerokie uprawnienia ustawodawcze i kompetencje kreacyjne, zakaz badania ważności ustaw przez sądy), czyniła z niego dominujący organ państwa i osłabiała bardzo władzę wykonawaczą. To, a także rosnące przekonanie posłów o własnej wszechwładzy, doprowadziło do osłabienia mechanizmów demokratycznych i zagrożenia anarchią.
Krytyka sejmokracji i rozczarownie modelem ustrojowym państwa stało się główną przyczyną przeprowadzenia przez Józefa Piłsudskiego przewrotu majowego. Nowela sierpniowa i rządy sanacji spowodowały zmianę ustroju (znaczny spadek znaczenia parlamentu oraz wzmocnienie egzekutywy, zwłaszcza prezydenta).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 09:47:25