Czytaj więcej"/> Drukuj
Sedan - miasto nad rzeką Marną w płn.-wsch. Francji. W trakcie wojny francusko-pruskiej w 1870 r. pod Sedanem wojska niemieckie pod dowództwem Helmuta von Moltke otoczyły 83-tys. korpus francuski przy obecności cesarza Napoleona III Bonaparte. Napoleon III, bez walki oddał się wraz z armią do niewoli niemieckiej, otwierając w ten sposób wojskom niemieckim drogę na Paryż. Było to przyczyną wybuchu w Paryżu rewolucji, znanej pod nazwą Komuny Paryskiej.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-16 17:19:54