Czytaj więcej"/> Drukuj
Scjentyzm, pogląd filozoficzny rozwinięty w drugiej połowie XIX wieku z empiryzmu i pozytywizmu, wg którego prawdziwą i w pełni uzasadnioną wiedzę o rzeczywistości dostarcza tylko nauka, przy trzeźwym i wąskim jej rozumieniu.
Według tego poglądu nauki szczegółowe, wolne od niefalsyfikowalnych eksperymentalnie teorii, które nie mają ambicji wyjaśniania wszystkiego na podstawie jednej, a-priorycznie przyjętej zasady filozoficznej, są jedyną drogą do uzyskania rzetelnej wiedzy o rzeczywistości. Tylko te zagadnienia mogą być sensownie rozwiązane, bądź dadzą się wyjaśnić językiem tak zdefionowanych nauk szczegółowych. Wszystkie inne problemy są nierozstrzygalne lub całkowicie nonsensowne i wynikają z niejasności językowych.
Motywacja scjentyzmu: całkowite zaufanie do nauki przy trzeźwym i wąskim jej rozumieniu.
Scjentystyczna motywacja indyferentyzmu: tłumaczenie swojej obojętności światopoglądowej względami naukowymi.
Scjentyzmem określa się też wyznanie religijne Christian Science.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 09:17:53