Czytaj więcej"/> Drukuj
Sawanna (z dialektów karaibskich zawan) - trawiasta formacja roślinna strefy międzyzwrotnikowej o klimacie gorącym z wyraźnie zaznaczoną porą suchą, trwającą od 3 do 9 miesięcy.
W szacie roślinnej dominują kępki sucholubnych traw, jak przykładowo afrykańska trawa słoniowa dochodząca do 5 m wysokości. Na niektórych sawannach rosną nieliczne drzewa, np. akacja, baobab, czy palmy, które zwykle zrzucają liście w porze suchej. Większe skupiska występują tylko nad ciekami wodnymi tworząc tzw. lasy galeriowe. Roślinność jest uboga, ale wiele roślin przystosowała się do tak skrajnych warunków klimatycznych, poprzez skrócenie okresu wegetacyjnego na okres pory deszczowej, gromadząc wodę (sukulenty) czy wydłużając system korzeniowy, tak by sięgał do zasobów wody podziemnej na znacznych głębokościach. Roślinność taka nie zajmuje jednak więcej niż 10% powierzchni. Większe płaty roślinności występują w oazach.
Teren sawann pozbawiony jest zwartej szaty roślinnej na skutek małej ilości opadów (do 100–150 mm), wysokich temperatur powietrza (średnie około +30°C, ekstremalne do +50°C, nocą dochodzą do 0°C; najwyższa temperatura – to 57,8°C) i znacznych ich amplitud.
Rodzaje sawann: Sawanny występują na znacznych obszarach Afryki i Ameryki Południowej na północ i południe od strefy lasów równikowych, a także w Indiach, wschodniej Australii czy na pograniczu meksykańsko-amerykańskim. Sawanna nosi różne nazwy regionalne np. campo w Brazylii czy llanos w Wenezueli.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-24 17:24:33