Czytaj więcej"/> Drukuj
Girolamo Savonarola (21 września 1452 - 23 maja 1498) - włoski reformator religijno-polityczny, dominikanin.
Savonarola urodził się w rodzinie kupieckiej w Ferrarze. Do zakonu dominikanów wstąpił w roku 1475 wbrew woli ojca. W swoich kazaniach wygłaszanych w konwencie San Marco we Florencji, dotyczących objawień św. Jana, piętnował rozwiązły tryb życia, bogactwo i zachłanność wyższego duchowieństwa oraz tyranię państwa. Sam uprawiał ascezę i zmuszał do pracy podległych mu mnichów. Głoszone przez niego poglądy i jego działalność przysporzyły mu znacznej popularności.
Po wypędzeniu Medyceuszy z Florencji, przejął władzę w mieście, zlikwidował długi i lichwę, wprowadził rządy republikańskie. Po napiętnowaniu skandali na dworze papieża Aleksandra VI i zignorowaniu jego nakazu do zaprzestania działalności kaznodziejskiej, został przez niego ekskomunikowany, a przy okazji rozruchów we Florencji oskarżony o herezję i powieszony, a jego ciało spalono na stosie.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-13 07:23:51