Czytaj więcej"/> Drukuj
Sarmatyzm – nieuzasadniona naukowo wiara, że szlachta polska wywodzi się od starożytnego ludu Sarmatów. Wiara ta przerodziła się w pewnym okresie historii Polski w formację kulturową i zaczęła określać wszystkie niemal dziedziny życia. Znalazła odzwierciedlenie w postaci pielęgnowania tradycji, hołdowania wschodniej modzie ubierania, poczuciu jedności narodowej i stanowej. Sarmatyzm w swej czystej postaci nie był niczym zdrożnym, lansował wiarę w Boga, uczciwość, dumę, odwagę, równość i wolność stanu szlacheckiego. Jednakże jak każda doktryna podkreślająca wyjątkowość jakiejś grupy ludzi, musiał z czasem doprowadzić do wynaturzeń. Wiara przerodziła się w nietolerancję i dewocję, uczciwość w głupotę polityczną, duma w butę, odwaga w brawurę, a równość i wolność stanu szlacheckiego tak obrosła poczuciem pychy, że przerodziła się w warcholstwo i nihilizm.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-01 03:22:11