Czytaj więcej"/> Drukuj
Sanhedryn (Sanchedryn), inaczej Wysoka Rada lub Wielki Sanhedryn był w starożytnej Judei, żydowską instytucją religijną i sądowniczą, znana od ok. 200 roku p.n.e. Składał się z 71 członków, głównie arystokracji saducejskiej. Od czasu Machabeuszów w skład sanhedrynu wchodzili także faryzeusze.
Początkowo sanhedryn był organem doradczym przy arcykapłanie lub królu, od przejścia Judei pod administrację rzymską (6 rok n.e.) stał się najwyższym - oprócz arcykapłana - autorytetem religijnym i prawnym w kraju. Po upadku Jerozolimy (70 rok n.e.) nazwę sanhedrynu zachowały do 425 roku kolegia uczonych (rabinów).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-19 17:42:13