Czytaj więcej"/> Drukuj
Saliowie (Salii) - członkowie jednego z najstarszych kolegium kapłanów w Rzymie antycznym, kapłani Marsa Gradywa. Początkowo jedno, zoganizowane przez Nume Pompiliusza na Palatynie, tak zwani Palatini, później rozpadło się na dwa. Drugą grupę zorganizował Tullus Histilius na Kwirynale w pobliżu Porta Collina, ich zwano Collini lub Agonales.
Saliów było 24 (12 z Kapitolinu i 12 z Kwirynału) i byli wybierani wyłącznie z patrycjuszów. Ich nazwa pochodzi od łac. salio tańczę. Przewodził kolegium magister, ważną rolę odgrywali też preasul (prowadzący taniec) i vates (prowadzący chór). Dwa razy w roku: w marcu i październiku, w formie procesji, wykonywali oni na ulicach miasta staroitalskie tańce i pieśni kultowe, ze spiżowymi tarczami (zwanymi ancilani), przyodziani, w już wtedy uznawane za antyczne, staroitalskie stroje składające się z: tuniki, pancerza, togi (toga praetexta) i szpiczastej czapki (apex). W swych Carmen saliare wzywali Marsa. Była to tak stara tradycja, że Warron Reatyński (116-27 p.n.e.) dokonywał przekładu teksów tych pieśni na łacinę bardziej współczesną.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-22 21:38:50