Czytaj więcej"/> Drukuj
Sakramenty święte - w chrześcijaństwie - widzialne znaki, które ustanowił Chrystus i przez które daje ludziom niewidzialną łaskę bożą. Sakramenty święte są dla żywych i dla wierzących. Artykułem wiary w kościele katolickim oraz prawosławnym jest, że istnieje siedem sakramentów. Są to:
Podział sakramentów Kościoły protestanckie w większości uznają tylko dwa sakramenty: chrzest i eucharystię.
W teologii katolickiej skuteczność sakramentów należy do dziedziny misterium. Sakramenty są ważne "ex opere operato" (jeżeli zostały udzielone zgodnie z rytuałem przez upoważnioną osobę), w pewnym stopniu niezależnie od wiary udzielającego (szafarza) i przyjmującego sakrament. Chrzest i bierzmowanie należą do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Są przyjmowane tylko raz i wiążą się z narodzinami i wejściem w okres dojrzałości. Eucharystia - najważniejszy sakrament - jest znakiem pożywienia; pokuta - misterium przebaczania grzechów, a namaszczenie chorych - misterium pomocy w chorobie. Kapłaństwo upoważnia chrześcijanina do wypełniania urzędu kapłańskiego, a małżeństwo upoważnia dwoje ludzi do założenia chrześcijańskiego związku małżeńskiego.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-24 18:25:28