Czytaj więcej"/> Drukuj
Wysoki Komitet Planowania Centralnego na Sytuacje Nadzwyczajnych Zagrożeń (ang. Senior Civil Emergency Planning Comittee - SCEPC) wchodzi w skład systemu planowania obrony cywilnej na sytuację zagrożeń (CEP) NATO.
Koordynuje on i wydaje wytyczne dla każdego z ośmiu podległych mu komitetów i zarządów CEP: Głównym ich celem jest stworzenie procedur, przyczyniających się do efektywnego użycia środków obrony cywilnej w celu realizacji startegicznych celów NATO.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-16 18:09:58