Czytaj więcej"/> Drukuj
Słowenia, Republika Słowenii (Slovenija, Republika Slovenija) jest państwem położonym w środkowej Europie (mylne jest często spotykane twierdzenie, że Słowenia leży na Bałkanach) posiadającym na niewielkim odcinku dostęp do Adriatyku.
br />


Ustrój polityczny

Konstytucja Słowenii z 1991 roku ustanowiła parlamentarny system rządów. W skład dwuizbowego parlamentu wchodzi: Zgromadzenia Narodowego Državni Zbor, 90 deputowanych wybieranych na czteroletnią kadencję (88 w głosowaniu bezpośrednim, 2 delegowanych - jeden przez mniejszość węgierską, drugi przez włoską) oraz Rada Państwowa Državni Svet (40 członków), która jest organem doradczym. Członkowie Rady wybierani są na pięć lat, reprezentują regiony oraz grupy interesów.
Prezydent, który jest jednocześnie naczelnym wodzem sił zbrojnych, wybierany jest na okres 5 lat w wyborach powszechnych. Władzę wykonawczą (oprócz prezydenta) sprawuje premier i 19 ministrów. Natomiast władza sądownicza należy do dożywotnio mianowanych sędziów.
Czynne prawo wyborcze mają osoby, które ukończyły 18 lat. Jedynym odstępstwem jest sytuacja, gdy obywatel pracuje - wtedy granica ta jest obniżana do 16 lat.

Geografia

Słowenia to w większości kraj wyżynny i górski: 90% powierzchni kraju leży ponad 300 m n.p.m. Najwyższy szczyt, to położony w Alpach Julijskich Triglav (2864 m); znajduje się on na terenie parku narodowego o tej samej nazwie. Prawie połowę kraju zajmują lasy, sprawiając że Słowenia to jedno z najbardziej zielonych państw na świecie. Ziemie uprawne stanowią 43% ogółu powierzchni.
Główne rzeki to Sawa i Drawa wpadające do Dunaju, Socza na zachodzie, Mura na północnym wschodzie, Krka na południowym wschodzie oraz Kolpa, stanowiąca na pewnym odcinku granicę z Chorwacją. Największe jeziora, to: okresowe Jezioro Cerknickie oraz górskie Bohinj i Bled.
Na terenie Słowenii, zwłaszcza na położonej w jej południowo-zachodniej części Krasie licznie występują zjawiska krasowe: podziemne rzeki, groty i jaskinie (około 7000), z których najsłynniejsza jest Postojna Postojnska jama. Mniej znane, lecz być może jeszcze godniejsze polecenia są jaskinie Škocjańskie. Inna jaskinia, Vilenica, co roku gości uczestników środkowoeuropejskiego festiwalu literackiego.
Słowenię tradycyjnie dzieli się na następujące regiony: Słowenia leży w strefie klimatu umiarkowanego z czterema porami roku, niemniej jednak ukształtowanie terenu sprawia, że można w Słowenii wyróżnić trzy odrębne strefy klimatyczne. Na północnym zachodzie dominuje klimat alpejski z silnymi wpływami znad Atlantyku i obfitymi opadami. Wybrzeże i duża część Primorskiej, aż do doliny Soczy posiada klimat śródziemnomorski z ciepłą słoneczną pogodą przez większą część roku i z łagodnymi zimami. Część wschodnia Słowenii ma klimat kontynentalny z gorącymi latami i mroźnymi zimami. Średnie temperatury: w styczniu 0°C, w czerwcu 21°C.

Historia

Gospodarka

Podstawowe informacje o ekonomii i odsyłacz do artykuły o ekonomii kraju

Demografia

Na podstawie spisu ludności z 2002 roku.
Narodowość
 1. Słoweńcy - 83,1%
 2. Serbowie - 2,0%
 3. Chorwaci - 1,8%
 4. Bośniacy - 1,1%
Inne odpowiedzi - 3,1%
Odmowa odpowiedzi - 2,5%
Nieznana - 6,4%
Język ojczysty
 1. Słoweński - 87,8%
 2. Serbsko-chorwacki - 7,8%
 3. Węgierski - 0,4%
 4. Albański - 0,4%
Inny - 1,0%
Nieznany - 2,7%
Język używany w domu (można było wskazać dwa)
 1. Słoweński - 95,6%
 2. Serbsko-chorwacki - 4,3%
 3. Węgierski - 0,4%
 4. Włoski - 0,3%
Nieznany - 2,7%

Kultura

Wybierając się do Słowenii warto zapamiętać, że ze względów geograficznych, historycznych i psychologicznych, Słoweńcy nie uznają się za mieszkańców Bałkanów. Pod wieloma względami Słowenia przypomina bardziej Austrię, Włochy czy Węgry, aniżeli kraje południowo-wschodniej Europy. W ciągu całej historii Słoweńcy utrzymywali ścisłe więzy kulturowe i ekonomiczne z Europą, a wpływy zachodnie były tu zawsze silniejsze niż oddziaływanie ze wschodu i południa.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-19 09:06:16