Czytaj więcej"/> Drukuj
Rzesza (niem. Reich) jest historycznym określeniem państwa/imperium niemieckiego. Nazwa ta wynika z tego, że państwo niemieckie do roku 1871 było wolnym związkiem (zrzeszeniem) formalnie niezależnych księstw, z cesarzem, który pochodził z wyboru dokonywanego przez wszystkich władców księstw i miał bardzo ograniczoną władzę. Kolejne imperialne państwa niemieckie przejmowały następnie tę nazwę dla podkreślenia ciągłości historycznej, dlatego też nieoficjalnie nazywane były drugą i trzecią Rzeszą.
Wyróżniano trzy państwa niemieckie określane w ten sposób:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-20 03:32:47