Czytaj więcej"/> Drukuj
Rzeka - naturalny, powierzchniowy ciek wodny płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek wodny o powierzchni dorzecza powyżej 100 km2.
Rzeka może być stała, okresowa (prowadząca wodę okresowo, co jakiś czas) lub efemeryczna (prowadząca wodę rzadko i nieregularnie;
Początek rzeki może mieć formę źródła lub obszaru źródliskowego, choć nierzadko zdarza się, że rzeka powstaje z połączenia kilku mniejszych potoków lub wypływa z jeziora, lodowca lub bagna. Zasilana jest wodami z opadów atmosferycznych, a także przez wody podziemne. Rzeka stała uchodzi do innej rzeki, jeziora lub morza. Rzeki uchodzące do zbiornika wodnego nazywa się rzekami głównymi, pozostałe to ich dopływy. Rzeka główna wraz z dopływami tworzy system rzeczny.
Bieg rzeki dzieli się zazwyczaj na trzy odcinki: górny, środkowy i dolny, które wyróżnia odmienny udział erozji i akumulacji. Ujście rzeki może mieć charakter lejkowaty (estuarium) bądź delty.
Reżim rzeki (ustrój rzeki) określa przebieg zjawisk hydrologicznych na rzece: zmiany stanów wody (wezbrania, niżówki), zjawiska lodowe, itp.
Badaniem rzek zajmuje się dział hydrologii - potamologia.

Najdłuższe rzeki na Ziemi


Lp. Nazwa Długość [1] Powierzchnia dorzecza km² Średni przepływ wody przy ujściu m³ /s Największy przepływ wody przy ujściu m³ /s Spływ osadów t/rok
1 Amazonka (z Ukajali) 7100 5965 120,00 360,00 498,00
2 Nil 6671,0 2870 2,30 6,40 110,50
3 Jangcy 6300 1818 34,00 90,20 500,00
4 Missisipi - Missouri 5969 3229 19,00 59,00 500,00
5 Huang He 5464 752 1,50 22,00 380,00
6 Ob (z Irtyszem) 5410 2990 12,70 43,00 15,00
7 Parana (od źródeł Paranaiby) 4380 2970 15,00 65,00 129,00
8 Mekong 4500 810 12,00 30,00 169,60
9 Amur (od źródeł Argunia) 4440 1855 10,90 40,00 24,90
10 Lena 4400 2490 17,00 200,00 15,40
11 Kongo (z Lualabą) 4320 3691 40,00 75,00 64,70
12 Mackenzie (od źródeł Peace) 4240 1760 14,00 15,00
13 Niger 4160 2092 12,00 35,00 67,00
14 Jenisej (od źródeł Małego Jeniseju) 4102 2580 19,80 154,00 13,20
15 Wołga 3530 1360 7,70 52,00 25,80
16 Indus 3180 960 3,80 30,00 435,40
17 Jukon 3180 900 6,30 88,00
18 Dunaj 2850 817 6,40 20,00 67,50
19 Orinoko 2730 994 29,00 55,00 86,50
20 Ganges (z Brahmaputrą) 2700 2055 38,00 2177,20
21 Zambezi 2660 1330 16,00 100,00
22 Murray 2574 1072 0,50 31,90

Tabela 1: Najdłuższe rzeki świata

Największe rzeki Polski

RzekaDługość
w km
Pow. dorzecza
w km2
Wisła1047194424
Odra854118861
Warta80854529
Bug77239420
Narew48475175

Według zlewisk systemów oceanicznych

(w nawiasach podano większe dopływy)
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-24 16:33:47