Czytaj więcej"/> Drukuj
Rzeczpospolita Obojga Narodów
Rzeczpospolita_Obojga_Narodów -
odwołujący się do tradycji Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Rzeczpospolita_Obojga_Narodów -
Rzeczpospolita_Obojga_Narodów -
Powierzchnia: około 1 mln km²
Ludność: około 11 mln
Stolica: Kraków (za czasów panowania Zygmunta III Wazy przeniesiona do Warszawy)
Największe miasto: Gdańsk, poźniej Warszawa
Ustrój: demokracja szlachecka

Rzeczpospolita Obojga Narodów - państwo federacyjne złożone z Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1569-1795 na mocy Unii Lubelskiej.
Rzeczpospolita_Obojga_Narodów -

I Rzeczpospolita

I Rzeczpospolita to stosowana od XX wieku nazwa państwa polskiego z okresu od połowy XV wieku, czyli od ukształtowania się ustroju tzw. demokracji szlacheckiej do III rozbioru w 1795 roku. Za początek demokracji szlacheckiej najczęściej przyjmuje się rok 1454, w którym na mocy przywilejów nieszawskich szerokie kompetencje zdobyły sejmiki szlacheckie.

Władcy

Krainy Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Województwa

Sąsiadujące państwa

Poniższa lista zawiera sąsiadujące państwa przy utworzeniu Rzeczypospolitej. Z czasem następowały zmiany.

Konstytucje Rzeczypospolitej

Konstytucja 3 Maja (3 maj 1791 r.), była drugą konstytucją na świecie (po konstytucji USA) i pierwszą w Europie. Na jej mocy kraj stał się bardziej liberalny (władzę podzielono na wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą), lepiej traktował chłopów (byli pod opieką państwa i bez ograniczeń mogli przeprowadzić się do miaata), zrównał mieszczan ze szlachtą i zniósł liberum veto (zrywanie sejmów).
Rzeczpospolita_Obojga_Narodów -

Poeci i pisarze

Granice kraju podczas rozbiorów

Rzeczpospolita_Obojga_Narodów -
Rzeczpospolita_Obojga_Narodów -
Rzeczpospolita_Obojga_Narodów -

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 20:41:29