Czytaj więcej"/> Drukuj
Rząd Hanny Suchockiej, gabinet pod kierownictwem premiera Hanny Suchockiej, powołany przez prezydenta Lecha Wałęsę 11 lipca 1992 roku po niepowodzeniu misji utworzenia rządu przez Waldemara Pawlaka. 28 maja 1993 Sejm RP na wniosek NSZZ Solidarność, większością jednego głosu uchwalił wotum nieufności dla rządu Hanny Suchockiej. 29 maja 1993 prezydent Lech Wałęsa w wyniku uchwalenia wotum nieufności bez jednoczesnego dokonania wyboru nowego premiera przez Sejm, skorzystał ze swoich konstytucyjnych uprawnień (na podstawie Małej Konstytucji), nie przyjął dymisji rządu Hanny Suchockiej i rozwiązał Parlament.
Rząd Hanny Suchockiej działał do 26 października 1993 roku, kiedy po wyborach parlamentarnych prezydent Lech Wałęsa powołał rząd Waldemara Pawlaka.
Skład rządu: Ministrowie rządu: Zmiany w rządzie:


Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-13 06:25:22