Czytaj więcej"/> Drukuj
Ryszard_Lwie_Serce -
Ryszard I (1157-6 kwietnia 1199)
Ryszard I Lwie Serce (1157-1199) - syn Henryka II Plantageneta i brat Jana bez Ziemi. Król Anglii od 1189. Sprzymierzony z królem Francji Filipem II Augustem w walce przeciw własnemu ojcu. Po jego śmierci wystąpił przeciw dawnemu sprzymierzeńcowi. Był jednym z przywódców trzeciej krucjaty w latach 1189-1192. W 1192 zawarł kompromisowy pokój z sułtanem Saladynem. W powrotnej drodze został uwięziony przez cesarza Henryka VI i zmuszony do ustępstw politycznych. Po powrocie w 1194 do kraju pokonał brata, który w porozumieniu z Filipem II Augustem zamierzał objąć władzę w Anglii, Filipowi zaś odebrał wszystkie zdobycze terytorialne. Zginął w bitwie pod Akwitanią. Zyskał sławę jako waleczny rycerz.
W 1189 roku, król Anglii -Henryk II (Henryk nie przeżył) musiał ustąpić pod naciskiem Filipa Augusta i jego własnego syna Ryszarda Lwie Serce. Ryszard, który dziedziczył po ojcu koronę, nie chciał podzielić władzy między sobą, a niedawnym sojusznikiem Filipem Augustem. Doszło do wojny, którą jednak trzeba było zawiesić z powodu Kościoła domagającego się wzięcia udziału w III krucjacie.
Ryszard Lwie Serce -król anglo-normandzki, podczas wyprawy krzyżowej dotarł na na bizantyński Cypr. Po opanowaniu wyspy Ryszard udał się w dalszą drogę do Palestyny. Wspólne wysiłki krzyżowców doprowadziły do kapitulacji Akki. Sukces ten, był dla Filipa pretekstem do wycofania się z dalszej walki i powrotu do Europy. Natomiast Ryszard, który uzyskał naczelne dowództwo, przez następny rok prowadził dalsze walki.
Późniejszy powrót Ryszarda wykorzystał Filip August i nawiązał kontakt z bratem króla -Janem bez Ziemi. Po powrocie do kraju Ryszard zaczął walkę z bratem i jego sprzymierzeńcem Filipem. Jan bez Ziemi został szybko pokonany, a Filip znalazł się w tak krytycznej sytuacji, że uratowała go tylko pomoc ze strony papieża. Za pokój jednak, musiał oddać Ryszardowi ziemię. Ryszard Lwie Serce został zabity niespodziewanie w 1199r. przez feudałów akwitańskich. Władzę p nim objął jego brat - Jan bez Ziemi
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-14 20:24:27