Czytaj więcej"/> Drukuj
Rycerz - wojownik walczący konno lub pieszo posiadający specjalny status społeczny, którego postępowanie opierało się na specjalnym etosie (rycerskość, etos rycerski); przedstawiciel uprzywilejowanej warstwy feudalnej (m.in. prawo do noszenia herbu), zobowiązany w zamian do pełnienia służby wojskowej; za ramy czasowe epoki rycerskiej w Europie historycy na ogół przyjmują okres pomiędzy wiekiem X a XV, w późniejszych czasach posługiwanie się określeniem rycerz (rycerski) ma już raczej charakter symboliczny; szlachcic, żołnierz stanu rycerskiego...
We wszystkich dociekaniach na tematy rycerskie warto brać pod rozwagę opozycję ideału i rzeczywistości, a zwłaszcza fikcji literackiej i realiów historycznych. Niestety, w historii żadnego chyba kraju nie brakowało również tzw. "rycerzy-rabusiów" (niem. Raubritter). Kodeks rycerski:
Tradycję rycerską kultywują bractwa rycerskie.
Sławni polscy rycerze: Sławni rycerze nie-polscy: Sławni rycerze - bohaterowie pieśni i eposów (romansów) rycerskich: Polskie bractwa rycerskie Bibliografia
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 20:50:40