Czytaj więcej"/> Drukuj
Rusycyzmy to zapożyczenia rosyjskie, wyrazy, ich znaczenia i formy, związki wyrazowe i konstrukcje językowe przejęte lub wzorowane na języku rosyjskim.
I. Rusycyzmy leksykalne
a) zapożyczenia właściwe, np.: chałtura kołchoz, gilza. b) kalki leksykalne, np.: rozpracować (ros. razrabotat'), rozwarstwienie (ros. rassłojenije). c) kalki frazeologiczne, np.: zdjąć ze stanowiska. d) kalki semantyczne, np.: wiodący (zamiast przodujący, główny)
II. Rusycyzmy składniowe
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-30 22:50:30