Czytaj więcej"/> Drukuj
Jastrzębia Zdroju wzmiankowana jako samodzielna wieś w XIV wieku. Ruptawa położona jest ok. 3 kilometrów od centrum miasta przy drodze Jastrzębie Zdrój - Cieszyn. Krajobraz Ruptawy ma wiejski charakter - zabudowania to domy jednorodzinne i budynki gospodarskie, ukształtowanie terenu jest pagórkowate z licznymi zagajnikami, lasami, potokami, stawami hodowlanymi, polami uprawnymi, pastwiskami i łąkami.
Miejsce rekreacji mieszkańców miasta - przez Ruptawę przebiegają szlaki piesze m.in. do Zebrzydowic oraz szlaki rowerowe w kierunku m.in. przejścia granicznego z Czechami w Marklowicach Górnych, Bzia Zameckiego, Strumienia, Kończyc Wielkich i Kończyc Małych. Przy dobrej pogodzie z Ruptawy widoczna jest rozległa panorama Beskidów ze szczytami Czantorii Wielkiej, Równicy, Skrzycznego i Łysej Góry .
Z ważniejszych znajdujących się tu obiektów wymienić można murowany kościół parafialny wybudowany w 1949 roku, w którym część wyposażenia (m.in. chrzcielnica) pochodzi z siedemnastowiecznego, drewnianego kościoła, przeniesionego stąd do pobliskich Kaczyc w 1972 roku, budynek szkoły z 1885 roku oraz dwa kościoły ewangelickie - z 1912 r. i nowszy, zbudowany w latach 1988-92.
Tuż obok kościoła parafialnego 400-letni dąb szypułkowy - pomnik przyrody.
W Ruptawie istniała także zabytkowa kapliczka klasycystyczna z początku XIX wieku, została jednak zburzona w latach 90. XX wieku.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-30 22:54:10