Czytaj więcej"/> Drukuj
Ruchy neopogańskie - zbiorowe określenie nowych ruchów religijnych odwołujących się do tradycji przedchrześcijańskich, nazywanych przez chrześcijan - pogańskimi.
W Polsce w ostatnim półwieczu pojawiło się kilka ruchów odwołujących się do tradycji słowiańskich sprzed chrystianizacji, np. Rodzimy Kościół Polski, Zrzeszenie Wiary Rodzimej, Klan Ausran, Polski Kościół Słowiański. Są to ruchy nie zawsze o charakterze religijnym, ale przyznają się one do kultywowania słowiańskich obrzędów przedchrześcijańskich.
Po 1989 roku w Polsce coraz większą popularność zaczęła zdobywać Wicca, nie jest ona jednak wyznaniem oficjalnie zarejestrowanym.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-24 08:59:25