Czytaj więcej"/> Drukuj
Ruch Odbudowy Polski (ROP) to polska partia polityczna założona 19 listopada 1995 r. przez komitety wyborcze Jana Olszewskiego.

Liderzy

Koło Poselskie ROP

Historia

ROP powstał po wyborach prezydenckich w 1995 r., które dla Jana Olszewskiego zakończyły się nadspodziewanie dobrym wynikiem (zajął 4. miejsce, zdobył 6,86% głosów). Oprócz komitetów Olszewskiego do ROP weszły Ruch dla Rzeczypospolitej (poprzednia partia Olszewskiego), Ruch Trzeciej Rzeczypospolitej Jana Parysa oraz Akcja Polska Antoniego Macierewicza (która jednak ostatecznie nie rozwiązała się, wbrew umowie).
ROP określa się jako partia prawicowa i antykomunistyczna, jednak w programie gospodarczym występuje bardzo wiele elementów charakterystycznych dla państwa opiekuńczego. Ruch zajmował niejednoznaczne stanowisko w takich sprawach jak wejście Polski do Unii Europejskiej czy NATO, co zresztą później doprowadziło do podziałów w jej ramach – m.in. wystąpili Antoni Macierewicz (stworzył Ruch Katolicko-Narodowy) i Jacek Kurski (przeszedł do ZChN).
Mimo powstania w czerwcu 1996 r. Akcji Wyborczej Solidarność integrującej niemal wszystkie ugrupowania centroprawicy, ROP zachęcony wysokim, kilkunastoprocentowym poparciem, jakie dawały partii sondaże, zdecydował się pozostać poza AWS. Ostatecznie jednak w wyborach Ruch uzyskał tylko 5,55% poparcia i wprowadził do Sejmu 6 posłów. Partia pozostawała w opozycji do rządu AWS-UW (później AWS).
Wyniki wyborcze liderów partii: W wyborach samorządowych 1998 r. ROP startował w ramach koalicji Ruch Patriotyczny Ojczyzna.
W 2000 r. przewodniczący ROP-u Jan Olszewski wystartował w wyborach prezydenckich, jednak wycofał się przed głosowaniem i poparł Mariana Krzaklewskiego. Było to zapowiedzią sojuszu AWS i ROP, który został zrealizowany 24 maja 2001 r., kiedy to ROP przystąpił do Akcji Wyborczej Solidarność Prawicy (AWSP). Przymierze to jednak nie potrwało długo, bo już 19 lipca Olszewski ogłosił wycofanie się z AWSP i start z list Ligi Polskich Rodzin. W wyborach do Senatu ROP uczestniczył w Bloku Senat 2001.
W wyborach w 2001 r. ROP do Sejmu wprowadził dwóch posłów: Jana Olszewskiego i Henryka Lewczuka, zaś do Senatu tylko jednego kandydata – Zbigniewa Romaszewskiego. W trakcie kadencji przyłączył się do nich jeszcze jeden poseł, dzięki czemu istnieje obecnie koło poselskie Ruchu Odbudowy Polski.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-30 08:51:20