Czytaj więcej"/> Drukuj
Ruś Halicko-Wołyńska to jedna z najsilniejszych dzielnic Rusi Kijowskiej.
[ Rozbicie dzielnicowe
Po śmierci Jaroslawa Mądrego w 1054 r. Ruś rozpadał się na szereg księstw dzielnicowych. Było to wynikiem podziału państwa Rurykowiczów między pięciu synów Jarosława. Każdorazowy podział władzy po kolejnych książąt kijowskich (zgodnie z zasadą senioratu) osłabiał państwo. Upadku nie powstrzymała ani ugoda książąt w Lubeczu (1097), ani silna chwilowo pozycja książąt Włodzimierza Monomacha (1113-25) czy Mścisława Wielkiego (1125-32). Ród Rurykowiczów pogrążył się w konfliktach wewnętrznych zręcznie wykorzystywanych przez Bizancjum 113. Po powstaniu Cesarstwa Łacińskiego (1204) Ruś straciła swe kontakty handlowe w basenie Morza Czarnego na rzecz Wenecji.
Wieki XII i XIII przyniosły dalszy polityczny, gospodarczy i kulturalny upadek Kijowa. Księstwa dzielnicowe - za wyjątkiem Nowogrodu i Pskowa - upadły. Pomimo to dalej była kolonizowana dolina górnej Wołgi.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-18 03:45:49