Czytaj więcej"/> Drukuj
Rosjanie (Русские - Ruskie) to jedna z grup etnicznych należąca do wschodnich Słowian, zamieszkująca głównie Rosję i sąsiadujące kraje.
NB: często słowo Rosjanie jest używane do określenia wszystkich obywateli Rosji. W języku rosyjskim istnieje dodatkowe "politycznie poprawne" słowo (Россиянин - Rossijanin) oznaczające osobę o dowolnym pochodzeniu etnicznym która jest obywatelem Rosji. Etniczni Rosjanie stanowią około 80% ludności Rosji

Ludność

Rosjanie stanowią jedną z największych grup etnicznych na świecie, ich łączna liczba wynosi około 150 miliomów. Najwięcej Rosjna (około 116 milionów) mieszka w Rosji, około 28 milionów zamieszkuje pobliskie kraje, a 2 miliony miszka w pozostałych częściach świata (głównie w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej).

Religia

Znaczna więkoszść Rosjan jest wyznania prawosławnego.

Chiny

Rosjanie są jedną z 56 mniejszości etnicznych oficjalnie rozpoznawanych przez rząd Chin. Większość chińskich Rosjan mieszka w północnej częsci Chin.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 06:06:56