Czytaj więcej"/> Drukuj
{{Język| kolor=0000ff| barwa=ffffff| nazwa oryginalna=Русский| kraj, region1=Rosja, kraje byłego ZSRR i inne| liczba=285 milionów| pozycja=5.| rodzina=Języki indoeuropejskie
*Języki słowiańskie
**Języki wschodniosłowiańskie
***Język rosyjski| rodzaj=cyrylica| kraj, region2=Rosja, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, jeden z urzędowych w ONZ| agencja=Rosyjska Akademia Nauk| iso1=ru| iso2=rus| sil=RUS| kod=ru| przymiotnik=Rosyjska| język=Rosyjski|przymiotnik2=rosyjskiego }}
Język rosyjski - język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim około 145 mln ludzi. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kazachstanie, Kirgistanie i na Białorusi oraz jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, opartym na cyrylicy wprowadzonym przez Piotra Wielkiego. Język literacki powstał w XVI wieku i ukształtował się ostatecznie na przełomie wieku XVIII i XIX.
Wyróżnia się 3 grupy dialektów: W czasach ZSRR język rosyjski był nauczany obowiązkowo we wszystkich krajach Układu Warszawskiego. Współcześnie stracił tam nieco na znaczeniu ze względu na wyparcie ze szkół przez języki Europy Zachodniej (takie jak angielski czy niemiecki), utratę znaczenia obszarów rosyjskojęzycznych pod względem gospodarczym, kulturowym, naukowym i militarnym, a w krajach bałtyckich również przez rządowe akcje skierowane przeciw używaniu języka rosyjskiego.

Alfabet rosyjski

Alfabet rosyjski współcześnie składa się z 33 liter (jednak patrz niżej co do litery ё).
А а aБ б bВ в wГ г gД д d
Е еЁ ё joЖ ж żЗ з zИ и i
Й й j (и краткое)К к kЛ л łМ м mН н n
О о оП п pР р rС с sТ т t
У у uФ ф fХ х chЦ ц cЧ ч cz
Ш ш szЩ щ szczъ twardy znak (твёрдый знак)ы yь miękki znak (мягкий знак)
Э э e (э оборотное)Ю ю juЯ я ja

Litery э i я zostały wprowadzone w 1710, й w 1735, a ё w 1797. Oficjalny kształt liter został zatwierdzony w 1708. Modyfikacje alfabetu objęły też wykreślenie niektórych liter. Były to: i, iżyca, fita, omega, zieło, ksi, psi, dwa jusy i jać.
Litera ё jest uzywana rzadko, z reguły w słownikach, książkach dla dzieci, Biblii, podręcznikach dla uczących się rosyjskiego oraz niekiedy w nazwach towarowych.

Klasyfikacja

Rosyjski jest językiem słowiańskim należącym do rodziny indoeuropejskich.
Jeśli wziąć pod uwagę język mówiony, najbliższymi językami pokrewnymi są białoruski i ukraiński - pozostałe dwa języki narodowe grupy z grupy wschodniosłowiańskich.
Na podstawowe słownictwo, zasady słowotwórstwa oraz - do pewnego stopnia - odmiany i styl literacki rosyjskiego miał wpływ język cerkiewno-słowiański. Ten ostatni stanowił rozwinięcie i częściowo pokrywał się z językiem staro-cerkiewno-słowiańskim używanym w rosyjskiej cerkwi ortodoksyjnej. Wiele słów współczesnego rosyjskiego jest bliższych w formie współczesnemu bułgarskiemu niż ukraińskiemu czy białoruskiemu. Jednak w niektórych dialektach zachowały się formy wschodnio-słowiańskie. W pewnych przypadkach stosowane są obydwie formy - wschodnio-słowiańska i cerkiewno-słowiańska - z niewielkimi różnicami znaczeniowymi.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-16 17:57:29