Czytaj więcej"/> Drukuj
Roman_Szuchewycz -
Roman Szuchewycz, Роман Шухевич, ps. Taras Czuprynka (ur. 30 czerwca 1907 we Lwowie, zm. 5 marca 1950) - ukraiński działacz nacjonalistyczny, oskarżany o zbrodnie wojenne.
Działalność polityczną rozpoczął Szuchewycz już w czasie nauki w gimnazjum, gdzie poznał Jewhena Konowalca (twórcę Ukraińskiej Wojskowej Organizacji) i włączył się w działalność niepodległościową (w roku 1923 roku wstąpił do UWO). W 1926 roku brał udział w zamachu na kuratora szkolnego Stanisława Sobińskiego. W roku 1929 wstąpił do OUN, gdzie zajmował stanowisko w referacie wojskowym. Organizował zamachy na pocztę w Grodku Jagiellońskim oraz na radziecki konsulat we Lwowie. W Niemczech przeszedł przeszkolenie dywersyjne pod kierunkiem Abwehry. W 1934 roku ukończył Wydział Budowy Mostów na Politechnice Lwowskiej. Brał udział w zabójstwie ministra Bronisława Pierackiego. Skazany na 6 lat więzienia. Za działalność antypaństwową więziony w więzieniu w Berezie Kartuskiej. Na mocy amnestii wyszedł z więzienia w roku 1938 i wyjechał na Ruś Zakarpacką.
Po ataku Trzeciej Rzeszy na ZSRR Lwów został zajęty przez Wehrmacht 30 czerwca 1941 roku, lecz już na 7 godzin przed zdobyciem miasta przez dywizję strzelców alpejskich, wkroczyła do Lwowa niemiecko-ukraińska grupa Abwehry pozostająca pod osobistym dowództwem Teodora Oberländera. Oddział ten, przeznaczony do wykonywania zadań sabotażu i dywersji, odegrał główną rolę w tragicznych pogromach ludności lwowskiej. W skład grupy, oprócz oddziałów wojska i policji niemieckiej, wchodził także batalion ukraiński "Nachtigall" pod dowództwem niemieckim por. Herznera i ukraińskim Romana Szuchewycza.
Batalion "Nachtigall" stanowił część Legionu Ukraińskiego, utworzonego przez hitlerowców z ukraińskich nacjonalistów, wykorzystywał w działalności umundurowanie niemieckie. W okresie poprzedzającym wojnę Rzeszy z ZSRR był specjalnie szkolony do zadań sabotażu i dywersji w Neuhammer. Szkolenia te nadzorował osobiście profesor niemieckiego uniwersytetu im. Karola IV w Pradze, dziekan wydziału nauk politycznych, porucznik Abwehry - Teodor Oberländer. Po zajęciu Lwowa przez Niemców nastąpił okrutny pogrom ludności, głównie żydowskiej. Obok grupy Oberländera brały w nich udział jednostki Sicherheitsdienstu, tzw. Einsatzkommanda, dowodzone przez personel gestapo, Sicherheitsdienst i policji kryminalnej. Na terenie Lwowa działały - niezależnie od siebie - dwie grupy: jednostki Abwehry, wspomagane przez nacjonalistów ukraińskich z batalionu Nachigall, formacje Sicherheistdienstu wspomagane przez milicję ukraińską i oddziały Wehrmachtu.
Niemiecko-ukraińska grupa Oberländera w skład której wchodził ten batalion zamordowała grupę 25 najwybitniejszych profesorów lwowskich uczelni na Wzgórzach Wuleckich w nocy z 3 na 4 lipca 1941.
W próbie utworzenia narodowego rządu w czerwcu 1941 roku przez Jarosława Stećkę, Szuchewycz był planowany na wiceministra spraw wojskowych. Szuchewycz uniknął aresztowania z rąk Niemców, gdy przeprowadzali oni jesienią 1941 roku aresztowania wśród działaczy OUN, którzy ogłosili 30 czerwca we Lwowie akt odrodzenia państwa ukraińskiego. Za wiedzą i pozwoleniem Abwehry Szuchewycz w roku 1943 wstąpił do UPA. W tymże roku na III Nadzwyczajnym Wielkim Zjeździe OUN Czuprynka mianowany zostaje Komendantem Głównym UPA. W 1944 roku doprowadza do zjednoczenia ukraińskich organizacji politycznych w UHWR (Ukraińska Główna Rada Wyzwoleńcza) i podporządkowuje jej UPA. UHWR nadaje mu w 1946 roku stopień generała.
5 marca 1950 roku w wiosce Biłohorszcza koło Lwowa Szuchewycz został rozpoznany przez agenta NKWD, zginął w wymianie ognia.
Po 1991 roku odradza się w Galicji Wschodniej kult Tarasa Czuprynki, który jest patronem ulic, placów i szkół w tamtejszych miastach.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-18 00:12:41