Czytaj więcej"/> Drukuj
Rok – odstęp czasu między dwoma jednakowymi położeniami Ziemi w jej ruchu po orbicie wokół Słońca. Analogicznie można mówić o roku marsjańskim lub wenusjańskim – jest to odstęp czasu między dwoma położeniami planety w jej ruchu po orbicie wokół macierzystej gwiazdy.

Rok kalendarzowy

Rok kalendarzowy to okres czasu między dwiema jednakowymi datami w danym kalendarzu .
Na ogół stosowany jest kalendarz słoneczny.

Pory roku: wiosna - lato - jesień - zima
Miesiące roku: styczeń - luty - marzec - kwiecień - maj - czerwiec - lipiec - sierpień - wrzesień - październik - listopad - grudzień
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-24 18:39:22