Czytaj więcej"/> Drukuj
Rodzina (familia) - kategoria systematyczna niższa niż rząd, a wyższa niż rodzaj, aczkolwiek w szczegółowej systematyce rodzin posiadających wiele rodzajów wyróżnia się często jednostki pośrednie - plemię i podplemię . W nomenklaturze łacińskiej rodzina otrzymuje końcówkę -ae, a w polskiej -ate.
Na przykład: Nazwę łacińską rodziny wyróżnia się kursywą (italikami). Nazwę polską piszemy pismem prostym i z małej litery. W sytuacji, gdy cały tekst jest pisany kursywą, łacińską nazwę rodziny, rodzaju i gatunku należy wyróżnić w inny sposób (np. pismem prostym lub pogrubionym).
Przykład opisu ilustracji: Na zdjęciu po prawej widoczny jest kosaciec (Iris), przedstawiciel rodziny kosaćcowatych (Iridacae).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-01 03:17:24