Czytaj więcej"/> Drukuj
Rodzaj (genus) - kategoria systematyczna, której nazwa wchodzi w skład nazwy gatunkowej i jest niezbędna do jednoznacznego jego określenia. Wyższą kategorią jest rodzina, niższą gatunek. Nazwę rodzajową piszemy zawsze z wielkiej litery i krojem pisma odróżniącym ją od pozostałego tekstu, a identycznym z krojem epitetu gatunkowego, jeśli wchodzi w skład nazwy gatunku.
Na przykład:
  1. Ptak z gatunku Cardinalis cardinalis to znany dobrze kardynał.
  2. Ptak z gatunku Cardinalis cardinalis to znany dobrze kardynał.
  3. Ptak z gatunku Cardinalis cardinalis to znany dobrze kardynał.
  4. Ptak z gatunku Cardinalis cardinalis to znany dobrze kardynał.
Tradycyjnie w tekście prostym stosuje się kursywę (przykład 1).
Zasady tworzenia nazw rodzajowych i gatunkowych opisują Międzynarodowe Kodeksy Nomenklatury Botanicznej i Zoologicznej.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-28 22:31:30