Czytaj więcej"/> Drukuj
Rezerwa - potoczne określenie żołnierzy rezerwy, są to osoby przeniesione do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych, albo bez odbycia tej służby (jeżeli posiadają przydatne w wojsku kwalifikacje lub wykształcenie), jeżeli w dalszym ciągu podlegają obowiązkowi służby wojskowej.
Żołnierze rezerwy mogą być powołani na jednodniowe lub krótkotrwałe ćwiczenia żołnierzy rezerwy lub powołani do czynnej służby wojskowej w przypadku ogłoszenia mobilizacji lub wojny.
Zasoby rezerwy są administrowane przez Wojskowe Komendy Uzupełnień.

Podstawowy podział

Podział za względu na przeznaczenie

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej rezerwę ze względu na jej przeznaczenie dzielą na następujące kategorie.

Rezerwa czynna

Żołnierze rezerwy odpowiednio wyszkoleni i w odpowiednim wieku, posiadający przydziały mobilizacyjne do jednostek wojskowych.

Rezerwa bierna

Żołnierzy rezerwy odpowiednio wyszkoleni i w odpowiednim wieku, ale nie posiadający w danej chwili przydziałów mobilizacyjnych.

Rezerwa nieefektywna

Żołnierze rezerwy, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia, brak wyszkolenia lub z innych przyczyn nie zostali zakwalifikowani do pozostałych grup rezerw osobowych i mogą być wykorzystani po przeszkoleniu tylko na uzupełnienie wojenne.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 22:39:50