Czytaj więcej"/> Drukuj
Rewolucja lutowa - wybuchła dnia 3 marca 1917 (wg kalendarza juliańskiego 18 lutego - stąd nazwa rewolucja lutowa).
W Piotrogrodzie wybuchł strajk robotników, który szybko się rozprzestrzenił i przekształcił w strajk powszechny. Władze starały się go stłumić, ale do strajku przystąpiło ponad 60 tys. żołnierzy garnizonu piotrogrodzkiego. Do strajków doszło także w innych rejonach Rosji. Wskutek starć car Rosji Mikołaj II abdykował. Przyczyny rewolucji: złe warunki życiowe ludności, chęć zakończenia wojny, zła sytuacja pracy robotników. Rewolucja lutowa zapoczątkowała dwuwładzę: Rządu Tymczasowego oraz rad delegatów robotniczych i żołnierskich.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-24 19:47:34