Czytaj więcej"/> Drukuj
Rewolucja_1905_roku -
Rewolucja rosyjska 1905 roku była na ogólnokrajowym spontanicznym zrywem skierowanym zarówno przeciw rządowi, jak i przeciw przemocy państwa wobec obywateli. Uważa się, że był to początek zmian ustrojowych w Rosji, prowadzający do rewolucji 1917.
Jeszcze przed wybuchem wojny z Japonią, Rosja przeżywała trudności gospodarcze. Wzrost nastrojów rewolucyjnych spowodowała przedłużająca się wojna i wiadomości o niepowodzeniach Rosji na froncie. Coraz częściej dochodziło do strajków.

Krwawa niedziela

Rewolucja_1905_roku -
Rewolucja_1905_roku -
Rewolucja_1905_roku -
] 22 stycznia (9 stycznia jul.) 1905 roku przed Pałacem Zimowym w Sankt Petersburgu miała miejsce pokojowa demonstracja robotników (pod przewodnictwem Gieorgija Gapona), zmasakrowana przez policję, zabitych i rannych było około tysiąca. Krwawa niedziela pociagnęła za sobą falę niezadowolenia wielu grup społecznych w Rosji i Królestwie Polskim.
Pod hasłem "precz z absolutyzmem" domagano się wolności zgromadzeń, sumienia i wyznania. Współcześni historycy (w odróżnieniu od historiografów radzieckich) podkreślają, że każda grupa miała własne cele. Protestujący byli głównie robotnikami (którzy występowali z pobudek ekonomicznych i przeciwko wyzyskiwaniu przez pracodawców) i chłopami (którymi kierowały głównie pobudki ekonomiczne), protestowała inteligencja i burżuazyjni liberałowie (którzy domagali się respektowania swobód obywatelskich), żołnierze (ze względów ekonomicznych), a także grupy mniejszości narodowych (domagając się wolności politycznej).

Eskalacja niezadowolenia społecznego

Strajki do końca stycznia podjęło ponad 400 tysięcy robotników, szybko zaczęły protestować także centra przemysłowe w Królestwie Polskim i na Wybrzeżu Bałtyckim. W Rydze 13 stycznia (jul.) zostało zabitych 70 protestujących. W Warszawie kilka dni później zastrzelono na ulicach 100 strajkujących. Do lutego do strajków włączył się Kaukaz, a do kwietnia Ural. W marcu zamknięto wszystkie wyższe uczelnie.
Przywództwo rewolucji objęła Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji, jednak wewnątrz partii wystapiły różnice.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-30 21:50:55