Czytaj więcej"/> Drukuj
Rewolucja to proces przemian zachodzących w społeczeństwie. Rozróżniamy rewolucje społeczne i rewolucje polityczne, występujące łącznie.
Rewolucje społeczne to stosunkowo szybki proces przechodzenia państwa z jednej formy społeczno-ekonomicznej w drugą. Gdy władze państwowe nie są w stanie dostosować się do nich, dochodzi do rewolucji politycznej.
Rewolucje polityczne stanowią punkt kulminacyjny rewolucji społecznych i są od nich o wiele gwałtowniejsze. Jeśli są udane prowadzą do zmiany typu państwa oraz przejścia władzy z rąk jednej grupy społecznej do drugiej. Dochodzi do nich przy użyciu środków pozaprawnych.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-25 21:32:02