Czytaj więcej"/> Drukuj
Retoryka (z gr. ρητωρ - mówca) - krasomówstwo, sztuka wymowy, nauka zasad umiejętnej argumentacji i pięknego oraz sprawnego wysławiania się.
Powstała w starożytnej Grecji (dwie odmiany stylu retorycznego: attycyzm i azjanizm) przed V wiekiem p.n.e. Została spopularyzowana przez sofistów, zwłaszcza Protagorasa, Gorgiasza i Izokratesa.
Podręcznikiem kanonicznym do retoryki jest tekst Arystotelesa Sztuka retoryki z IV wieku p.n.e. Z retoryki klasycznej wywodzi się większość figur stylistycznych stosowanych obecnie w literaturze i poezji.
Najsłynniejszymi mówcami starożytności byli Demostenes i Cyceron.
W średniowieczu wraz z gramatyką i dialektyką tworzyła trivium sztuk wyzwolonych.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-16 18:31:25