Czytaj więcej"/> Drukuj
Religia objawiona - to religia, której początki związane są z działalnością założyciela czy proroka. Okres jego działalności uznawany jest za początek historii tej religii. Istoty boskie przekazują prorokom prawdy o świecie i bogach. Zostają one później spisane w świętych księgach.
Często wyznawcy przyjmują jedno z wydarzeń w biografii założyciela czy proroka jako początek kalendarza religijnego (np. narodziny Jezusa, ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny;
Nazwa religie objawione istnieje w opozycji do religii naturalnych, które są uznawane za istniejące "od zawsze". Chociaż określenie "objawione" może być sporne, to przez ten termin należy rozumieć zarówno objawienie boskie w sensie chrześcijańskim, jak również pojawiające się w innych religiach oświecenie, misję, posłannictwo, nową drogę czy nowe systemy wartości.
Jak każdy podział jest on trochę sztuczny i ustawia obok siebie bardzo różne światopoglądy religijne i filozoficzne.
Religie założone i prorocy uznani za ich założycieli:
Inne religie i osoby uznawane za ich założycieli (w tych wypadkach kwestia proroctwa i objawienia jest bardziej sporna):
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 15:19:18