Czytaj więcej"/> Drukuj
Religia to system wierzeń i praktyk przyjętych w danej społeczności, określający relację jednostki do różnie pojmowanej sfery sacrum, czyli świętości i sfery boskiej. Manifestuje się ona w wymiarze doktrynalnym (doktryna, wiara), w czynnościach religijnych (kult), w sferze społeczno-organizacyjnej (kościół, wspólnota religijna) i w sferze duchowości indywidualnej (m. in mistyka).
Relacja jednostki do sacrum koncentruje się wokół poczucia świętości - chęci zbliżenia się do sacrum, poczucia lęku, czci czy dystansu wobec niego.

Badanie religii

Badaniem religii zajmują się:

Podział religii

Religie dzieli się: Obecnie na świecie istnieje ponad 4000 różnych religii. Około 14% całej populacji nie przyznaje się do żadnej wiary. Do religii największych pod względem liczby wyznawców należą:

Religie świata

Religia -
Natomiast problemem jest zakwalifikowanie do religii postawy określanej jako satanizm. Niektórzy zaliczają do ruchów parareligijnych także ruchy społeczne stawiające wysokie wymagania, wymagające podzielania pewnych przekonań oraz powodujące, że wokół nich koncentruje się życie ich członków. Są to m.in. ruchy takie jak Anonimowi Alkoholicy, a z drugiej firmy takie jak Amway.
W klasycznym podziale religijnym nie mieści się również tradycjonalizm integralny Rene Guenona oraz Ananda-Coomaraswamy.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-25 21:32:49