Czytaj więcej"/> Drukuj
Reinhard Heydrich (urodzony 7 marca 1904 - zmarł 4 czerwca 1942) wysoki dygnitarz nazistowski i jeden z kierowników hitlerowskiego aparatu terroru.
Od czerwca 1931 roku był członkiem NSDAP, jako członek SS miał nr 10120. Jego ostatni stopień służbowy to SS-Obergruppenführer i generał policji.
W 1922 roku wstąpił do marynarki jako podchorąży, skąd został zwolniony w 1931 roku w stopniu porucznika. W lipcu 1932 roku otrzymał od Himmlera polecenie stworzenia Służby Bezpieczeństwa (SD). Oprócz tego od marca 1933 roku był kierownikiem bawarskiej policji politycznej. W kwietniu 1934 roku został szefem Tajnej Policji Państwowej w Berlinie. Od stycznia 1935 roku był szefem Głównego Urzędu SD. W 1936 roku został kierownikiem policji bezpieczeństwa (Sipo) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Rzeszy. W latach 1939-1942 był szefem Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA), a od 1941 roku także zastępcą protektora Rzeszy dla Czech i Moraw oraz inicjatorem polityki ucisku. 20 stycznia 1942 roku był organizatorem konferencji w Wannsee, której celem było omówienie realizacji decyzji Hitlera dotyczącego wymordowania Żydów, nazywanego przez nazistów "ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej w Europie". Heydrich 29 maja 1942 roku został ciężko ranny w zamachu dokonanym w Pradze przez czeskich "cichociemnych", a 5 dni później zmarł. W ramach odwetu za jego śmierć czeskie wsie Lidice i Leżaki zostały zrównane z ziemią, a ich ludność wymordowana bądź wywieziona do obozów koncetracyjnych.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 20:18:35