Czytaj więcej"/> Drukuj
Regent - uprawniona osoba sprawująca władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków, zwykle z powodu małoletności. W Polsce władzę regenta (regencję) sprawował prymas; nosił tytuł interrex.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-14 17:03:04