Czytaj więcej"/> Drukuj
Rada_Regencyjna -
Rada Regencyjna Królestwa Polskiego to powołany 12 listopada 1917 roku przez okupujące Królestwo Kongresowe Niemcy i Austro-Węgry kolegialny organ mający oficjalnie sprawować władzę zwierzchnią nad powołanym na mocy aktu 5 listopada Królestwem Polskim zależnym od okupantów. Powstała na podstawie patentu w sprawie władzy Państwowej w Królestwie Polskim wydanego 15 września 1917.
W jej skład wchodzili: książę Zdzisław Lubomirski, abp warszawski Aleksander Kakowski i Józef Ostrowski. Kancelarię Rady stanowił Gabinet Cywilny. Kierował nim sekretarz Rady ks. prałat Zygmunt Chełmicki.
Regenci powołali pierwszy polski rząd pod prezesurą Jana Kucharzewskiego, który przejął od Komisji Przejściowej Tymczasowej Rady Stanu, przekazane przez okupantów działy administracji. W pierwszym okresie istnienia Królestwa Polskiego polskie było sądownictwo, szkolnictwo, służba zdrowia i administracja.
Rada Regencyjna 7 października 1918 roku ogłosiła niepodległość Polski, a pięć dni później pozbawiła generał-gubernatora warszawskiego Beselera władzy nad wojskiem polskim. 25 października powołano rząd Józefa Świeżyńskiego, który jako pierwszy nie starał się o akceptację władz okupacyjnych niemieckich i austro-węgierskich.
Rada Regencyjna 11 listopada 1918 roku przekazała władzę nad podległym jej wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, a trzy dni później rozwiązała się, przekazując mu pełnię władzy.
Królestwo Polskie stało się zalążkiem niepodległej II Rzeczypospolitej, powstałej po przekazaniu 14 listopada 1918 roku przez Radę Regencyjną swoich uprawnień na rzecz Józefa Piłsudskiego.

Linki zewnętrzne

Artykuł Artura Górskiego: Prawda o Radzie Regencyjnej na stronie Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-17 14:42:18