Czytaj więcej"/> Drukuj
Rada Państwa, kolegialny organ naczelny władzy państwowej RP i PRL (1947-1989); jej podstawowym zadaniem było zapewnienie ciągłości najwyższego kierownictwa państwowego, w związku z sesyjnym trybem pracy Sejmu. Przewodniczący Rady Państwa pełnił obowiązki głowy państwa.

kadencja 1947-1952

przewodniczący - Bolesław Bierut (prezydent RP);
członkowie - Władysław Kowalski; Wacław Barcikowski; Stanisław Szwalbe; Roman Zambrowski; Henryk Kołodziejski; Józef Niećko od 1948; Franciszek Jóźwiak od 1949; Aleksander Zawadzki 1949-1950; Michał Żymierski od 1949;

kadencja 1952-1957

przewodniczący - Aleksander Zawadzki;
zastępcy przewodniczącego - Wacław Barcikowski do 1956; Jan Bohdan Dembowski; Stefan Ignar do 1956; Franciszek Mazur; Stanisław Kulczyński od 1956; Czesław Wycech od 1956;
sekretarz - Marian Rybicki do 1956; Stanisław Skrzeszewski od 1956;
członkowie - Aleksander Juszkiewicz; Wiktor Kłosiewicz do 1956; Henryk Kołodziejski zmarł 1953; Władysław Kowalski do 1956; Stefan Matuszewski; Zygmunt Modzelewski zmarł 1954; Alicja Musiałowa; Józef Niećko zmarł 1953; Roman Zambrowski do 1955; Jerzy Albrecht od 1955; Hilary Chełchowski od 1955; Jan Domański od 1956; Oskar Lange od 1955; Bolesław Podedworny od 1956;

kadencja 1957-1961

przewodniczący - Aleksander Zawadzki;
zastępcy przewodniczącego - Jerzy Albrecht - do 1960; Stanisław Kulczyński; Oskar Lange; Bolesław Podedworny;
sekretarz - Julian Horodecki;
członkowie - Kazimierz Banach; Leon Chajn; Władysław Gomułka; Leon Kruczkowski; Ignacy Loga-Sowiński; Alicja Musiałowa; Roman Nowak; Józef Ozga-Michalski; Jerzy Zawieyski;

kadencja 1961-1965

przewodniczący - Aleksander Zawadzki zmarł 1964; Edward Ochab od 1964;
zastępcy przewodniczącego - Stanisław Kulczyński; Oskar Lange; Edward Ochab do 1964; Bolesław Podedworny;
sekretarz - Julian Horodecki;
członkowie - Kazimierz Banach; Leon Chajn; Jan Dąb-Kocioł; Władysław Gomułka; Leon Kruczkowski zmarł 1962; Ignacy Loga-Sowiński; Alicja Musiałowa; Roman Nowak; Józef Ozga-Michalski; Ryszard Strzelecki; Jerzy Zawieyski; Jerzy Ziętek od 1963;

kadencja 1965-1969

przewodniczący - Edward Ochab do 1968; Marian Spychalski od 1968;
zastępcy przewodniczącego - Stanisław Kulczyński; Oskar Lange zmarł 1965; Ignacy Loga-Sowiński; Bolesław Podedworny; Mieczysław Klimaszewski od 1965;
sekretarz - Julian Horodecki;
członkowie - Kazimierz Banach; Franciszek Gesing; Władysław Gomułka; Mieczysław Klimaszewski do 1965; Eugenia Krassowska; Roman Nowak; Józef Ozga-Michalski; Ryszard Strzelecki; Władysław Wicha; Jerzy Zawieyski do 1968; Jerzy Ziętek; Julian Tokarski od 1965; Witold Jarosiński od 1968;

kadencja 1969-1972

przewodniczący - Marian Spychalski do 1970; Józef Cyrankiewicz od 1970;
zastępcy przewodniczącego - Mieczysław Klimaszewski; Ignacy Loga-Sowiński do 1971; Zygmunt Moskwa; Bolesław Podedworny do 1971; Stanisław Gucwa od 1971; Bolesław Rumiński 1971 (zmarł);
sekretarz - Ludomir Stasiak;
członkowie - Kazimierz Banach do 1971; Konstanty Dąbrowski; Władysław Gomułka do 1971; Stefan Ignar; Witold Jarosiński; Eugenia Krassowska; Mieczysław Moczar; Józef Ozga-Michalski; Bolesław Rumiński do 1971; Ryszard Strzelecki; Jerzy Ziętek; Henryk Szafrański od 1971; Franciszek Gesing od 1971; Bolesław Piasecki od 1971;

kadencja 1972-1976

przewodniczący - Henryk Jabłoński;
zastępcy przewodniczącego - Janusz Groszkowski; Władysław Kruczek; Zygmunt Moskwa zmarł 1975; Józef Ozga-Michalski;
sekretarz - Ludomir Stasiak;
członkowie - Edward Babiuch; Dyzma Gałaj; Michał Grendys; Wincenty Kraśko; Halina Koźniewska; Mieczysław Moczar; Bolesław Piasecki; Aleksander Schmidt; Henryk Szafrański; Franciszek Szlachcic do 1974; Jerzy Ziętek; Stanisław Wroński od 1974;

kadencja 1976-1980

przewodniczący - Henryk Jabłoński;
zastępcy przewodniczącego - Edward Babiuch do 1980; Władysław Kruczek; Tadeusz Witold Młyńczak; Zdzisław Tomal;
sekretarz - Ludomir Stasiak;
członkowie - Edward Duda; Edward Gierek; Michał Grendys; Halina Koźniewska; Wincenty Kraśko zmarł 1976; Konstanty Łubieński zmarł 1977; Józef Ozga-Michalski; Bolesław Piasecki zmarł 1979; Henryk Szafrański; Stanisław Wroński; Jerzy Ziętek; Eugenia Kempara od 1976; Jan Szczepański od 1977; Edmund Osmańczyk od 1979;

kadencja 1980-1985

przewodniczący - Henryk Jabłoński;
zastępcy przewodniczącego - Tadeusz Witold Młyńczak; Kazimierz Secomski; Zdzisław Tomal zmarł 1984; Jerzy Ziętek; Bolesław Strużek od 1984;
sekretarz - Edward Duda do 1983; Jerzy Szymanek od 1983;
członkowie - Edward Gierek do 1980; Eugenia Kempara; Emil Kołodziej; Władysław Kruczek do 1982; Krystyna Marszałek-Młyńczyk do 1983; Jerzy Ozdowski do 1980; Józef Ozga-Michalski; Henryk Szafrański; Jan Szczepański do 1982; Stanisław Wroński; Zdzisław Żandarowski do 1980; Kazimierz Barcikowski od 1980; Ryszard Reiff 1981-1982; Mieczysław Róg-Świostek od 1981; Stanisław Kania od 1982; Alfons Klafkowski od 1982; Kazimierz Morawski od 1982; Henryk Stawski od 1983;

kadencja 1985-1989

przewodniczący - Wojciech Jaruzelski;
zastępcy przewodniczącego - Kazimierz Barcikowski; Zenon Komender; Tadeusz Witold Młyńczak; Tadeusz Szelachowski;
sekretarz - Zygmunt Surowiec;
członkowie - Adolf Ciborowski zmarł 1987; Elżbieta Łucja Gacek do 1988; Władysław Jonkisz; Witold Lipski; Alfred Miodowicz do 1986; Kazimierz Morawski; Jerzy Nawrocki; Kazimierz Secomski; Piotr Stefański; Władysław Szymański; Sylwester Zawadzki; Jerzy Uziębło od 1986; Aleksander Legatowicz od 1987; Zbigniew Messner od 1988.
Rada Państwa działała do 19 lipca 1989.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-14 17:50:36