Czytaj więcej"/> Drukuj
Różaniec -
Różaniec - łańcuszek lub sznur, różnej długości, z nawleczonymi, w pewnych odstępach, koralikami. Koraliki różańca, nazywane paciorkami, wykonywane są z różnych materiałów: z drewna, plastiku, bursztynu, nasion, kamieni. Używany w wielu religiach (np. w katolicyzmie, islamie, buddyzmie) do odprawiania modlitw w określonym porządku i liczbie.
Często mianem różańca określa się inne przedmioty, zastępujące różaniec tradycyjny, np.: karty różańcowe o wymiarach odpowiadających znormalizowanym rozmiarom karty kredytowej, z naniesionym wypukłym wyobrażeniem różańca, albo pierścienie i obrączki z dziesięcioma wypustkami (główkami).

Różaniec w religii katolickiej

W religii katolickiej nazwa różaniec oznacza także:

Części Różańca

W Kościele Katolickim na różaniec składają się cztery tzw. Części Różańca, każda składa się z pięciu tajemnic:
I. Część Radosna – dotycząca dziecięcych lat Jezusa (odmawiane w poniedziałek i sobotę)
 1. Zwiastowanie NMP
 2. Nawiedzenie św. Elżbiety
 3. Narodzenie Pana Jezusa
 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
 5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
II. Część Światła – dotycząca publicznej działalności Jezusa (ustanowiona przez Jana Pawła II) (odmawiane w czwartek).
 1. Chrzest Jezusa w Jordanie przez Jana Chrzciciela
 2. Pierwszy cud na weselu w Kanie Galilejskiej
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i nawoływanie do nawrócenia
 4. Przemienienie na Górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii
III. Część Bolesna – dotycząca męki Jezusa (odmawiane we wtorek i piątek).
 1. Modlitwa w Ogrójcu (Ogrodzie Oliwnym)
 2. Biczowanie
 3. Cierniem ukoronowanie
 4. Dźwiganie Krzyża
 5. Śmierć na Krzyżu
IV. Część Chwalebna – dotycząca wydarzeń związanych ze Zmartwychwstaniem Jezusa i późniejszych (odmawiane w środę i niedzielę).
 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie NMP
 5. Koronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi
Powyższe tajemnice i części można odmawiać też w inne dni, nie jest to podział sztywny.
Pierwotnie (od początku istnienia tej modlitwy) istniały trzy Części Różańca. Zmiany (wprowadzenia czwartej części - Tajemnic Światła) dokonał papież Jan Paweł II. Miało to miejsce w opublikowanym 16 października 2002 r. (w 24 rocznicę swego pontyfikatu) liście apostolskim pod tytułem Rosarium Virginis Mariae. Tajemnice Światła bywają również (rzadko) nazywane Tajemnicami Świetlistymi.

Budowa różańca katolickiego

Tradycyjny różaniec rozpoczyna się krzyżem po którym jest jeden koralik za nim znajdują się trzy koraliki i znów jeden, następnie złączenie na kształt trójkąta (często z wizerunkiem Maryi), do jednego z wierzchołków przymocowane są wcześniej wymienione koraliki i krzyż, dwa pozostałe wierzchołki spinają początek i koniec łańcuszka złożonego z 50+4 koralików.

Sposób odmawiania

Generalnie na każdym pojedynczym koraliku odmawiamy "Ojcze nasz", a na każdym koraliku w grupie "Zdrowaś Maryjo".
W tradycyjnym różańcu na krzyżyku odmawia się "Skład Apostolski", na pojedynczym koraliku odmawia się "Ojcze nasz", na trzech koralikach (często dodając intencję: o wiarę, nadzeję i miłość) "Zdrowaś Mario" po nich odmawia się "Chwała Ojcu...", jak po każdej dziesiątce. Następnie zaczynamy odmawiać tajemnice.
Na dużym koraliku wymieniamy tajemnicę i odmawiamy "Ojcze nasz" na każdym z dziesięciu koralików odmawiamy "Zdrowaś Maryjo" rozważając daną tajemnicę. Po każdej dziesiątce wypowiada się: "Chwała Ojcu...", po czym dodajemy akt strzelisty np.: Po tym rozpoczyna się kolejna dziesiątka.
Na koniec, po pięciu dziesiątkach, odmawia się modlitwę w intencjach Ojca Świętego np. "Pod Twoją Obronę".

Inne

W Kościele Katolickim za odmowienie różańca przed najświętszym sakramentem, lub we wspólnocie (zgromadzenie, grupa formalna, rodzina) można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, gdy brak jakiegoś warunku, odpust jest cząstkowy.
W niektórych zakonach można spotkać różańce zawierające wielokrotność podstawowej liczby paciorków głównych (pozwalające odmawiać wszystkie tajemnice w jednym ciągu). Rożnie też mogą zaczynać różaniec (np. przechodzą od razu do rozważania tajemnic, bez wstępu, lub zamiast trzech "Zdrowaś Maryjo" odmawiają cztery w intencji składanych ślubów).
Z Różańcem Świętym (jako modlitwą) związane są tzw. Obietnice Różańca Świętego.

W innych religiach

W prawosławiu na koronce odmawia się głównie tzw. Modlitwę Jezusową.
W islamie różaniec składa się z 33 koralików, i służy do systematycznego wymieniania 99 imion Allaha i wspominania tyluż Jego przymiotów.
W buddyzmie odmawia się na nim mantry.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 03:30:41