Czytaj więcej"/> Drukuj
Purytanie - jeden z odłamów anglikanizmu, wywodzący się z kalwinizmu, propagujące surowy tryb życia, uznający seks za źródło zła, a wszelkie przyjemności za szkodliwe. W krajach anglosaskich, kalwinistów nazywano purytanami. W ogólniejszym sensie purytanizm to skrajne przejawianie jakichś zasad, szczególnie moralnych.
W Anglii na przełomie XVI i XVII wieku nastąpiło rozbicie purytanizmu na dwie grupy - prezbiterian (ortodoksyjnych kalwinów) i independentów. Independenci całkowicie odrzucili zwierzchność kościoła, uznając że w kwestiach wiary i moralności człowiek jest wolny.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-20 04:33:25