Czytaj więcej"/> Drukuj
Psychoterapia to zbiór technik leczących lub pomagających leczyć rozmaite schorzenia i problemy natury psychologicznej. Wspólną cechą wszystkich tych technik jest kontakt międzyludzki, w odróżnieniu od leczenia czysto medycznego.
Psychoterapia powstała oryginalnie jako integralna część psychoanalizy, ale współcześnie została zaadaptowana i rozwinięta przez inne gałęzie psychologii, takie jak psychologia postaci i psychologia kognitywna.
Psychoterapia we wszystkich swoich formach jest najbardziej skuteczna w pomaganiu pacjentom ogólnie zdrowym psychicznie, którzy mają rozmaite problemy ze swoim życiem i osobowością, takie jak lekka depresja po śmierci najbliższej osoby, uraz powypadkowy, czy lekkie formy uzależnienia.
Psychoterapię próbuje się także stosować przy leczeniu chorób psychicznych, lecz jej skuteczność jest tutaj stosunkowo niewielka. Może się ona jednak przydawać jako metoda pomocniczą przy leczeniu tych chorób.
Psychoterapia jest metodą leczenia polegająca na psychologicznym oddziaływaniu na pacjenta. Obecnie istnieje wiele technik terapeutycznych, które są istotą leczenia wielu zaburzeń sfery psychicznej. Psychoterapia uważana jest za czynnik wspomagający proces leczenia farmakologicznego np. w zaburzeniach depresyjnych ale już w przypadku zaburzeń lękowych, fobii, psychoterapia jest główną formą leczenia.
Psychoterapia pomaga dziecku na wiele sposobów. Poza tym, ze daje mu wsparcie emocjonalne, uczy takze rozwiazywania konfliktów, rozumienia wlasnych uczuc i wczuwania sie w uczucia innych osób (empatii), znajdywania nowych rozwiazan dla wlasnych problemów.
Celem psychoterapii moze byc osiagniecie poprawy w zakresie objawów (pozytywne zmiany zachowania, polepszenie kontaktów z innymi ludzmi) lub poprawy polegajacej na zmianach postaw i pewnych cech osobowosci (zredukowanie poziomu leku, podwyzszenie samooceny). Czas trwania psychoterapii zalezny jest od indywidualnego przypadku - im zaburzenia sa powazniejsze, tym jest dluzszy.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-25 21:10:19