Czytaj więcej"/> Drukuj
Psychologia transpersonalna jest to kierunek psychologiczny uważany za "czwartą siłę w psychologii" (obok psychoanalizy, behawioryzmu oraz orientacji humanistycznej). Zapoczątkowany w roku 1969 przez Abrahama Maslowa, Stanislava Grofa, Anthony Sutichego i innych, w celu stworzenia podstaw naukowych umożliwiających badanie doswiadczeń mistycznych i transcendentalnych. Głównym czynnikiem przemawiającym za ustaleniem nowego nurtu były prace opublikowane przez Abrahama Maslowa traktujące o doświadczeniach granicznych.
Sam termin psychologia transpersonalna został ukuty przez Stanislava Grofa i odnosi się do do doświadczeń transcendentalnych, umykających tradycyjnemu pojmowaniu ego. Według jej twórców tradycyjne szkoły psychologiczne - behawioryzm, psychoanaliza i humanizm - zawodzą jeśli chodzi o uwzględnienie transcendentalnych obszarów ludzkiej egzystencji takich jak odmienne stany świadomosci, duchowośc. Psychologia Transpersonalna usiłuje połączyć wgląd nowoczesnej psychologii z wglądem wschodnich i zachodnich tradycji kontemplacyjnych.
W 1969 r. Maslow, Sutich, Grof i inni wydali pierwszy numer Psychologii Transpersonalnej (ang. Journal of Transpersonal Psychology), pionierski periodyk akademicki poswięcony tej gałęzi wiedzy. Wkrótce potem, w 1972 r. powstało Stowarzyszenie Psychologii Transpersonalnej (ang. Association for Transpersonal Psychology (ATP)). Obecnie psychologia transpersonalna działa na takich polach jak zdrowie, nauki społeczne, sztuka. Obejmuje swym zasięgiem tak odmienne dziedziny jak psychologia, psychiatria, antropologia, socjologia, medycyna, świat biznesu, edukacja i ekologia.
Na podstawie  wersji angielskiej (niepełne tłumaczenie)

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-05-15 20:17:07