Czytaj więcej"/> Drukuj
Psychologia sądowa (penitencjarna) – dział psychologii ściśle związany z istnieniem i funkcjonowaniem aparatu wymiaru sprawiedliwości. Wiedza psychologiczna wykorzystywana jest więc w pracy sądowej, policyjnej i resocjalizacji. Psychologia sądowa obejmuje również psychologię zeznań świadków, psychologiczne orzecznictwo cywilne (ZUSowskie), postępowanie adopcyjne. Psycholog sądowy posiłkuje się także zdobyczami dziedzin pokrewnych, m.in.: kryminologii oraz kryminalistyki.
Psychologia sądowa zajmuje się m.in.:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-05-15 19:31:39