Czytaj więcej"/> Drukuj
Psychika (gr. ψυχή, psyche - dusza), termin odnoszący się do całokształtu procesów oraz dyspozycji psychicznych, obejmujących procesy poznawcze, emocje, procesy motywacyjne i osobowość przeciwstawiany procesom cielesnym (fizjologicznych).
Ponieważ człowiek jest jednością psychofizyczną wydaje się, że "psychika" jest sztucznym tworem, abstrakcyjnym przedmiotem badań psychologii - nauki, której spójność jest również poddawana w wątpliwość, ontologiczny status psychiki też jest poddawany w wątpliwość.

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-25 22:12:43