Czytaj więcej"/> Drukuj
Przyroda - świat organizmów wraz z ich środowiskiem życia. Na przyrodę składają się obiekty, procesy, zjawiska przyrodnicze, które człowiek bada, opisuje, zmienia poprzez użytkowanie. Jako składnik przyrody można wydzielić jej elementy (np. atmosfera, gleby, wody, rośliny, zwierzęta, jeziora, rzeki), jak również zachodzące w niej zjawiska i procesy (np. sukcesja).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-03 20:21:22