Czytaj więcej"/> Drukuj
Przymiotnik to nazwa części mowy służącej do określania cech obiektów.
W językach indoeuropejskich przymiotniki są zwykle odmienne przez liczbę, rodzaj, a często też przypadek. Przymiotnik może w nich też pełnić funkcję rzeczownika. ("Robin Hood zabierał bogatym i dawał biednym" - przymiotniki "bogaty" i "biedny" użyte w roli rzeczowników).
W języku japońskim istnieją dwie części mowy mające funkcje przymiotnika - przymiotniki właściwe i rzeczowniki określające. Przymiotniki właściwe zachowują się bardzo podobnie do czasowników - tak jak one są odmienne przez czas i negatywność.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-01 23:25:20